Малий ВIзКатегории Оксана Сенатович ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Зорi з червневого неба вiдбивалися в озерi, здавалося, що озеро — це небо. Дмитрик полетiв, намацав ногою дно того неба, розплющив очi. Вхопився за дишель (товсту жердину бiля воза, до якого прив'язують коней) Малого Воза (сузiр'я Малоï Ведмедицi) i витягнув його з озера. Прогуркотiв небом Великий Вiз (сузiр'я Великоï Ведмедицi), а Малий Вiз повiз Дмитрика додому. Як тiльки вдома хлопчик заснув, закрутилися Возовi колеса й повезли його у невiдоме. Дмитрик зрозумiв, що йому все тут невiдоме, он i товариство якесь унизу. А внизу козаки варили кулiш i чекали кого завгодно — туркiв, татар, друзiв, недругiв, але такого дива не ждали. I сказали, що лежнiв до гурту не беруть, а як набридатиме, то ще й шаблею вiдгонять. Дмитрик аж упав iз лiжка з несподiванки. Йому дали ложку й запросили до кашi. Потiм почали розпитувати, скiльки йому рокiв, що вiн шукає. Дмитрик вiдповiв, що йому десять рокiв i вiн має справу до Iвана Сiрка. А козаки сказали, що ïм по триста десять рокiв. Щодо отамана Сiрка, то вiн зараз у Львовi, де один письменник пише про нього книжку. Тож Сiрко хоче все перечитати, щоб чого про нього не добрехали. I Дмитрик сказав, що посперечався з товаришем про те, чи були в козакiв пiдводнi човни. Козаки хитро посмiхнулися та повiдомили, що ïхнiй отаман саме й радиться у Львовi, чи називати тi човни пiдводними. От тодi хлопчик i прочитає. Дмитрик сказав, що не може довго чекати. Тодi козаки запропонували Дмитриковi самому оглянути той човен, який був подiбний до великоï жовтоï черепашки. I Дмитрик хотiв залiзти в човен, але козаки не пустили, велiли швидко в лiжко лягати, бо скоро вистрелить козацька ракета i його будитимуть. Хлопчик здивувався. Виявляється, у козакiв були ще й ракети! Через кiлька днiв Дмитрик пiшов до мiста в книгарню й запитав книжку про Сiрка. Але книжки ще не було, i Дмитрик вирiшив, що трохи почекає, а потiм сам вирушить до Львова знайде Сiрка, i поïдуть вони... Куди, поки що не знає.., Але хай Сiрко вирiшить — Дмитрик справжнiй козак чи такий собi звичайнiсiнький шукач пригод. Коментар Казка О. Сенатович iз легким гумором розповiдає про допитливого хлопчика Дмитрика, який цiкавиться iсторiєю свого народу й захоплюється мужнiстю, винахiдливiстю запорозьких козакiв та ïхнього отамана Iвана Сiрка.

Метки Малий Вiз, ОКСАНА СЕНАТОВИЧ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Малий ВIз